UB


F. Fonamental:
Pàgina principal
 Recerca
Docència
Personal
Agenda
Localització

Catalā English ENGLISH Ma. Àngels Garcia Bach
  Facultat de Física
Departament de Física Fonamental
Grup de Recerca Consolidat de Química Quàntica de Materials
Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Planta 5ena.  Despatx 537.
 Activitat Docent:
                     Física de l'Estat Sòlid
               Física dels Processos Biològics
Tel:   +34-93-4021164
Fax:  +34-93 4021149
 Activitat Investigadora:
                     Camp Actual de Recerca
                     Treballs més Recents

Correu Electrònic
angels@ffn.ub.es  

 

 
 
 
 
 
 
 

Última actualització:   28 de setembre de 2001
 


F. Fonamental:
Pàgina principal
 Recerca
Docència
Personal
Agenda
LocalitzacióUltimes modificacios: 06 / 07 / 00. Comentaris:    web@ffn.ub.es